Nakładem wydawnictwa Universitas ukazało się wznowienie (I wyd. Warszawa 1965) Kroniki polskiej w przekładzie Kazimierza Abgarowicza i w opracowaniu Brygidy Kürbis (Kraków 2010, ss. 236).

Kronika wielkopolska
Kronika wielkopolska

Z noty wydawniczej:

(…) nic nie jest w stanie zastąpić tej porcji wiedzy o polskim średniowieczu, jakiej dostarczył kronikarz wielkopolski jako świadek opisanych faktów oraz dziejopis skrzętnie zestawiający w swoim dziele nie najmniejszą biblioteczkę źródeł historycznych, z których wiele nie dochowało się do naszych czasów. Kronika obejmuje okres dziejów Polski od czasów bajecznych aż po 1271 (a może nawet 1273) rok. Rozpoczyna się prologiem, w którym autor zapowiada przedstawienie dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem gesta et actus bellici, tzn. czynów wojennych książąt wielkopolskich. W tym samym prologu znalazło się długie objaśnienie nazwy Polaków-Lechitów – wstawka będąca etymologiczno-geograficznym wywodem o pochodzeniu i rozsiedleniu Słowian.

Więcje informacji: strona wydawnictwa

Kronika wielkopolska