Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się Podręcznik retoryki homiletycznej autorstwa zmarłego w 2006 r. historyka literatury, prof. Mirosława Korolki (Kraków 2010, ss. 304).

Mirosław Korolko, Podręcznik retoryki homiletycznej
Mirosław Korolko, Podręcznik retoryki homiletycznej

Z noty wydawnictwa:

Studiowanie retoryki zawsze obejmowało trzy obszary wiedzy: znajomość teorii, naukę stosownych wzorów oratorskich i literackich oraz ćwiczenia umiejętności. Do tych zakresów poznawczych dostosowany jest niniejszy podręcznik. Część teoretyczna obejmuje najważniejsze problemy dialektyki, retoryki i erystyki. Opracowanie wyposażone jest w aneks najniezbędniejszych do studiowania tekstów klasycznych. Ćwiczenia praktyczne umożliwiają poznanie podstaw rzemiosła kaznodziejskiego i podjęcie prób komponowania własnych przemówień.

Więcej informacji: strona wydawnictwa