Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazała się książka Tomasza Mazura pt. Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i swiat wartości w tradycji filozofii zachodniej (Warszawa 2010).

Tomasz Mazur, Kapryśni bogowie Sokratesa
Tomasz Mazur, Kapryśni bogowie Sokratesa

Spis treści:

Wstęp
I. CZŁOWIEK ODKRYWA WARTOŚCI – WARTOŚCI ODKRYWAJĄ CZŁOWIEKA
1. Mona Lisa w kosmosie
2. Człowiek, który sprowadził coś na ziemię
3. Zagniewany ateński demos
4. Religia Sokratesa
5. Filozofia sylena
6. Filozofia jako ironia
7. Język wartości
8. Odkrycie człowieka
9. Wartości odkrywają człowieka
II. POJĘCIE WARTOŚCI
1. Wartość wartości
2. Wartość i cnoty
3. Wartość jest tylko jedna
4. Wstępna definicja wartości
5. Ostateczna definicja wartości
6. Wartość jako wewnętrzny telos rzeczy
III. ROZUM AKSJOLOGICZNY
1. Tragiczna historia rozumu
2. Wieloznaczność pojęcia logosu
3. Logos i petitio principi
4. Logos jako rozum zakorzeniony
5. Logos i uczucia
6. Logos jest wartością
7. Pokrzywione drzewo rozumu
7.1. Starożytność
7.2. Średniowiecze
7.3. Nowożytność
IV. SPORY O WARTOŚCI
1. Historia wartości – wartość historii
2. Sofiści: przedwczesna rewolucja?
3. Poeci i racjonaliści
4. Ateny i Jerozolima
5. Istota problemu aksjologicznego
6. Labirynt aksjologiczny
V. STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI WARTOŚCI
1. Między monizmem a pluralizmem aksjologicznym
2. W poszukiwaniu nowej syntezy
3. Aksjologiczne sprzeczności epoki współczesnej
4. Zeus i inni
5. Zaślepienie aksjologiczne
6. Próba systematyzacji
6.1. Rodzaje wartości kosmocentrycznych
6.2. Rodzaje wartości socjocentrycznych
6.3. Rodzaje wartości antropocentrycznych
VI. DOŚWIADCZENIE WARTOŚCI
1. Klimat aksjologiczny
2. Łaska aksjologiczna
3. Rozdarcie egzystencjalne
3. Demonizm wartości, czyli „wola nocy”
4. Problem doskonałości duszy
5. Chytrość wartości albo wpadki aksjologiczne
6. Uczucie aksjologiczne
VII. ZASADA BEZPIECZEŃSTWA AKSJOLOGICZNEGO
1. Czym jest pragmatyka wartości i pragmatyzm aksjologiczny?
2. Ekstatycy i homeostatycy
3. Bezpieczeństwo wartościowania, czyli „twierdza aksjologiczna”
4. Aksjologiczna wojna i aksjologiczny pokój
5. Dwa pojęcia szczęścia
6. Liberalizm aksjologiczny
7. Przypadek Nietzschego
8. „Poza dobrem i złem”, ale w obrębie wartości
Zakończenie tej rozprawy. W stronę Arystotelesa
Każdy może być Heglem
2. Temperament dydaktyczny
3. Przeciw barbarzyństwu
4. W stronę Arystotelesa
WYKAZ LITERATURY PRZYTACZANEJ

Więcej informacji: strona wydawnictwa