Instytut Filologii Klasycznej UJ zaprasza na otwarte seminarium z cyklu „Język – znak czasu” w środę 16 czerwca 2010 r. o godz. 18.00, podczas którego dr Maciej Jońca (KUL) wygłosi referat pt. Laudatio Turiae. Język, polityka, prawo. Spotkania odbywają się Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9/11, s. 607 a.