Zakład Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2010 roku w Krakowie.
Wszelkie pytania do Organizatorów kierować można pod adres e-mailowy prof. Marii Dzielskiej lub dr. Michała Stachury.

Więcej informacji: Program konferencji w pliku pdf (ok. 1,2 MB)