Polska Akademia Umiejętności w Krakowie zaprasza na posiedzenie Wydziału Filologicznego dnia 18 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, podczas którego prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk wygłosi wykład pt. Metoda i styl. Z problematyki metodologicznej współczesnego literaturoznawstwa. Posiedzenie odbędzie się w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.