Właśnie ukazał się trzeci tom wydawanego na Uniwersytecie Zielonogórskim czasopisma „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” (pod red. D. Dolańskiego i B. Nitschke).  W tomie tym znajdują się m.in. dwa artykuły o tematyce antycznej:

  • Aneta Franczak, Świątynie Wenus Erycyńskiej w starożytnym Rzymie 
  • Dorota Dutkiewicz, Kleopatra i Dydona – antyteza ideału kobiety czasów Augusta

Szczegółowe informacje i spis treści całego tomu znajdują się na stronie Oficyny Wydawniczej UZ.