Niedawno ukazała się książka Marcina Wysockiego pt. Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 312).

Marcin Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana
Marcin Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Myśl eschatologiczna w świecie starożytnym przed Tertulianem i Cyprianem
1. Los zmarłych w religii i filozofii greckiej i rzymskiej
2. Eschatologia w kontekście męczeństwa w kanonicznej i apokryficznej literaturze biblijnej
3. Eschatologia i męczeństwo w twórczości pisarzy wczesnochrześcijańskich I i II wieku
Rozdział II. Historyczno-społeczny kontekst prześladowań II i III wieku
1. Organizacja i przebieg prześladowań w Afryce Prokonsularnej
2. Różnorodność postaw ofiar prześladowań
3. Wyjątkowa ranga męczenników
Rozdział III. Tertulian – początki zachodniej eschatologii w cieniu prześladowań
1. Chrześcijanie – męczennicy czasu pomiędzy dwiema paruzjami
2. Mors in persecutionibus – rozłączenie ciała i duszy
3. Zmartwychwstanie – przemienienie umęczonego ciała
4. Eschatologiczny kres świata i człowieka
5. Wieczna nagroda lub wieczna kara
Rozdział IV. Cyprian – duszpasterz w czasach ostatecznych
1. Chrześcijanie żyją w czasach ostatecznych – senectus mundi
2. Prześladowania i śmierć – przejście z umierającego świata do Pana
3. Corona militis – nagroda męczenników
Rozdział V. Eschatologia i prześladowania – wzajemne oddziaływanie
1. Wpływ eschatologii chrześcijańskiej na działania prześladowcze władzy rzymskiej
2. Wpływ prześladowań na eschatologiczne poglądy chrześcijan
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks autorów (utworów) starożytnych i wczesnochrześcijańskich
Indeks cytowanych miejsc z pism Tertuliana i Cypriana
Źródło: strona internetowa Wydawnictwa KUL.