Nakładem Oficyny Wydawniczej „Atut” ukazała się książka Iliasa Wrazasa pt. Dyskomfort (nowo)Greków (Wrocław 2010, ss. 178).

Ilias Wrazas, Dyskomfort (nowo)Greków
Ilias Wrazas, Dyskomfort (nowo)Greków

Ze wstępu Autora:
Kilkanaście lat temu, podczas pewnej uroczystości zor­ganizowanej przez Ambasadę Grecji w Warszawie, sta­łem z kieliszkiem w ręku i rozmawiałem z ówczesnym – przesympatycznym zresztą – ambasadorem greckim. W pewnym momencie podszedł do nas dziennikarz i zwracając się do ambasadora, zadał mniej więcej takie pytanie: „Jak to się stało, że Grecja, kiedyś promieniu­jąca swoją kulturą na cały świat, dziś ma tak niewiele do zaoferowania?”. Dyplomata odpowiedział przytom­nie pytaniem: „A czy pan zna kulturę nowożytnej Gre­cji?”. „No, nie za bardzo – rzekł dziennikarz – ale prze­cież wiem, że nie dorównuje starożytnej”. W tym krótkim dialogu między dyplomatą a dziennikarzem streszcza się – z grubsza rzecz biorąc – zawartość tytułowego i za­razem najobszerniejszego tekstu tej książki: Dyskomfort (nowo)Greków. Ten „retoryczny topos” – jak nazywa to jedna z cytowanych przeze mnie autorek – porównywa­nia obecnych, żywych Greków z ich idealnymi przod­kami ma bardzo długą tradycję, bo sięga starożytnego Rzymu. Jego apogeum nastąpi w osiemnastym i dzie­więtnastym wieku, kiedy do Grecji zaczną zjeżdżać wy­kształceni w kulcie antyku podróżnicy, by z bliska obej­rzeć miejsca „kolebki” ich kultury. Z reguły wybierali się w podróż wyposażeni w stereotypy i wyobrażenia na te­mat Greków i Grecji. Im większe były oczekiwania, tym większe następowały rozczarowania. Nierzadkie były też agresywne wręcz reakcje wobec nieprzystawalności napotkanej rzeczywistości z ukształtowanymi wcześniej absolutnymi wizerunkami.

Spis treści

  • Wstęp
  • Kilka uwag o nacjonalizmie, narodzie i tożsamości narodowej
  • Dyskomfort (nowo)Greków
  • Imaginacja, autonomia, demokracja. O Corneliusie Castoriadisie
  • Bibliografia

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa

Wstęp

Kilka uwag o nacjonalizmie, narodzie i tożsamości narodowej 13

Dyskomfort (nowo)Greków 45

Imaginacja, autonomia, demokracja. O Corneliusie Castoriadisie 123

Bibliografia 169