W serii Monografii FNP ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego książka Tomasza Tiuryna pt. Boecjusz i problem uniwersaliów (Wrocław 2010).

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów

Jak głosi nota poświęcona książce, stanowi ona „pierwszą wyczerpującą monografię na temat Boecjuszowej koncepcji uniwersaliów. Jeden z ważniejszych wniosków, jakie płyną z tych analiz, dotyczy miejsca Boecjusza w dziejach problemu uniwersaliów. Autor formułuje tezę, że to Boecjusza należy uważać za autora, u którego po raz pierwszy pojawia się w precyzyjnej formie stanowisko „realizmu umiarkowanego”, będące jednym z trzech klasycznych stanowisk w sporze o uniwersalia.”
Źródło: Strona internetowa wydawnictwa