Niedawno ukazał się drugi tom czasopisma „Biblica et Patristica Thoruniensia” (2009), który w całości został poświęcony Księdze Jonasza. Zagadnienia interpretacyjne dotyczące tej księgi zostały ukazane w perspektywie egzegetycznej i patrystycznej. 

 BIBLICA

  • W. Pikor, ’Luka’ jako strategia narracyjna w Księdze Jonasza
  • T. Tułodziecki, Jonasz wobec pogan
  • M. Parchem, Księga Jonasza i osoba proroka w literaturze międzytestamentalnej i późniejszej tradycji żydowskiej
  • A. Kuśmirek, Aramejska wersja Księgi Jonasza
  • A. Malina, Znak Jonasza w tradycji i redakcji synoptycznej (Mt 12,38-42; 16,1-4; Łk 11,29-32)

 PATRISTICA

  • D. Zagórski, Egzegeza Księgi Jonasza w pismach Grzegorza z Nazjanzu
  • M. Basiuk, Rola Księgi Jonasza w nauczaniu św. Ambrożego
  • B. Czyżewski, Orygenesowe elementy egzegezy i nauki w Komentarzu do Księgi Jonasza św. Hieronima
  • P. Podeszwa, Prorok Jonasz zapowiedzią Chrystusa w świetle Komentarza do Księgi Jonasza św. Hieronima
  • M.C. Paczkowski, Typologia proroka Jonasza w przepowiadaniu Piotra Chryzologa

 Źródła: Strona Wydziału Teologicznego UMK oraz strona Wydawnictwa UMK