Książka ta jest przekładem (przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz red. nauk. W. Dudzik) pracy zbiorowej pt. Rite, Drama, Festival, Spectacle. Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance, powstałej pod redakcją Johna J. MacAloona, amerykańskiego antropologa i kulturoznawcy.

Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego
Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego

Jest to przekrojowe spojrzenie na kulturę, widzianą z perspektywy dramatu społecznego, widowiska i performansu. Zawiera teksty dziesięciu autorów, którzy przedstawiają różne widowiska kulturowe z perspektywy antropologicznej. Podzielona jest na trzy części, poświęcone kolejno: relacjom między dramatem społecznym a scenicznym, związkom między tekstami a performansami oraz aktorom i widowni.
Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Więcej informacje na stronie Wydawnictwa UW