W roku 2009 powstało nowe czasopismo naukowe „Linguistica Copernicana”, wydawane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (redaktorem naczelnym jest Maciej Grochowski). Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku i publikuje „artykuły dotyczące dowolnego języka naturalnego, ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim”.
W ostatnim zeszycie, tj. w drugim zeszycie z 2009 r., ukazały się m.in. dwa artykuły z zakresu języka łacińskiego:

  • K. Michałowska, Kryterium semantyczne w badaniach etymologicznych i językowych M.T. Warrona w świetle jego traktatu De lingua Latina
  • K.T. Witczak, O pochodzeniu łacińskich przysłówków zakończonych na -iter