W czwartym zeszycie „Nowego Filomaty” z 2009 roku ukazały się następujące prace:

 • J. Kozłowski, Kwestia Basiana
 • Cesarz Hadrian (?), Do Erosa (przeł. R. Rosół)
 • A. Raczyńska, Obraz Bajów w zbiorze Hendecasyllabi seu Baiae Giovanniego Pontana
 • M. Szczot, O czym brzęczy poetycki komar w Foricaoenium 60 Jana Kochanowskiego

 • J. Hajduk, Postać Marka Aureliusza w powieści „Gasnące słońca” Teodora Jeske-Choińskiego
 • R. Rosół, Homer na dworze faraona
 • K. Poseł, Kult Izydy w Rzymie
 • O. Cyrek, Sposoby spędzania czasu wolnego w pierwszych wspólnotach cenobitycznych w wiekach IV-VII
 • J. Śliwa, Zakopiański proboszcz na szczycie piramidy Cheopsa
 • K. Twardowska, Męczeństwo św. Cypriana autorstwa cesarzowej Atenais Eudokii
 • M. T. Szerszeń, Wybrane pozycje z dziedziny antyku wydane w latach 2008-2009
 • XV Seminarium Greckiej Literatury i Kultury w Delfach (K. Gara)