Właśnie ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego „Scripta Biblica et Orientalia” 1, 2009, które powstało przy współpracy czterech polskich ośrodków, tj. KUL (miejsce wydania), UJ, UAM i UW. Redakcję czasopisma tworzą: Przemysław Dec, Piotr Muchowski, Maciej Münnich (redaktor naczelny) i Łukasz Niesiołowski-Spanò.
W pierwszym numerze ukazały się następujące artykuły:

 • E. Lipiński, Rok Szabatowy
 • M. Münnich, Początki monarchii hebrajskiej
 • A.P. Kluczyński, Instytucja monarchii w Izraelu wg Iz 10,33-11,8 i Mi 5,1-4a
 • M. Szmajdziński, Prawa dotyczące wojny w Pwt 20
 • P. Briks, Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie perskim
 • A. Piwowar, Pochodzenie i natura starotestamentalnego kultu Molocha
 • Ł. Toboła, Zapiski króla Ezechiasza: Iz 38,9-20 na tle ugaryckich tekstów królewskich
 • Nowicka, D., Nowicki S., Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej
 • P. Zaremba, Optymizm moralny w Pierwszej Księdze Psalmów
 • E. Dąbrowa, Epoka Hasmoneuszy w świetle manuskryptów znad Morza Martwego
 • Z.J. Kapera, Cmentarzysko qumrańskie w nowym świetle? Pogląd na aktualny stan badań
 • P. Muchowski, Esseński ryt liturgiczny: modlitwy społeczności
 • B. Górka, Jezus wobec judaizmu i samarytanizmu w J 4,1-30.39-42
 • P. Lorek, Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I

Sprawozdania:

 • C. Korzec, Sprawozdanie z 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009
 • M. Munnich, Sprawozdanie z konferencji: „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu”, Kraków, 16-17 września 2009
 • Ł. Niesiołowski-Spanò, Sprawozdanie z konferencji: „The Judeans in the Achaemenid Age: Negotiating Identity in an International Context”, Heidelberg, 13-16 kwietnia 2008
 • M. Szmajdziński, Sprawozdanie z sympozjum: „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Nieborów, 21-24 października 2009

Recenzje:

 • Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period. Proceedings of a Fourth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira (Studies on the Texts of the Desert of Judah 74), ed. J. Joosten, J. S. Rey, Leiden – Boston 2008, (P. Muchowski)
 • Rainer Kessler, The Social History of Ancient Israel. An Introduction, Minneapolis 2008 (P. Dec)