Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na LXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27-28 września 2010 r. (poniedziałek – wtorek) w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Proponowana przez nas tematyka zjazdu: Drogi i bezdroża współczesnego językoznawstwa. Metodologie, przedmiot i zakres badań
Organizatorzy przygotowali nową formułę posiedzeń:

  • zaproszeni goście – przedstawiciele najważniejszych nurtów teoretycznych i metodologicznych – wygłoszą referaty, w których odpowiedzą na fundamentalne pytania o stan i perspektywy rozwoju współczesnego językoznawstwa;
  • przed zjazdem roześlemy Państwu główne tezy wystąpień – dzięki temu na zjeździe będą Państwo mogli przedstawić własne stanowisko w formie głosu do referatu w cyklu moderowanych dyskusji;
  • w pierwszym dniu zjazdu odbędzie się też debata panelowa poświęcona problemowi granic językoznawstwa;
  • w drugim dniu zjazdu odbędzie się także sesja plakatowo-multimedialna, w czasie której będą mogły się zaprezentować wszystkie polskie ośrodki i szkoły językoznawcze; przegląd badań, naukowych osiągnięć, ścieżek edukacyjnych i kierunków rozwoju pozwoli zdiagnozować sytuację współczesnej polskiej lingwistyki.

Na niedzielę (przed zjazdem) oraz na wtorek (po zakończeniu obrad) organizatorzy zaplanowali program turystyczno-kulturalny.
Wyrażamy nadzieję, że nowa forma spotkania przyczyni się do większej integracji środowiska językoznawców, a także uatrakcyjni coroczne spotkania członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
Szczegółowe informacje dotyczące najbliższego zjazdu pojawią się w marcu na internetowych stronach PTJ i IFP UWr.
Z wyrazami szacunku
Zarząd PTJ
Źródło: Polskie Towarzystwo Językoznawcze