23 marca br. o godz. 18.00 w sali 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU, podczas którego dr Aleksandra Klęczar (IFK UJ) wygłosi wykład pt. Pogański władca przed obliczem Boga. Postać Aleksandra Wielkiego w „Antiquitates Iudaicae” Józefa Flawiusza.
Źródło: pau.krakow.pl