Koło Naukowe Klasyków działające przy Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu organizuje w dniu 12 kwietnia b.r. Konferencję studencko-doktorancką “Scire Nefas” – tabu w literaturze starożytnych krajów śródziemnomorskich.
Termin 12 kwietnia b.r.
Miejsce IFK UAM, Poznań ul. Fredry 10.
Zgłoszenia Imię nazwisko, kierunek, uczelnia, tytuł + wraz streszczeniem referatu (ok. 200 słów) na adres e-mailowy do 10 marca b.r.
Opłata konferencyjna: 40 pln (płatne przelewem na numer konta podany z informacją o przyjęciu zgłoszenia) – opłata przeznaczona przede wszystkim na publikację pokonferencyjną.
Źródło: Organizatorzy