Roczniki Historii Kościoła 3 (58), 2011

przez | 26 czerwca 2012

W ostatnim tomie Roczników Historii Kościoła  (3 (58), 2011) znajduje się m.in. artykuł Andrzeja Nowickiego pt. Das Ideal des priesterlichen Zölibates in der Lehre der Väter der Kirche und altchristlichen Schriftsteller. Pełny spis treści tomu znajduje się m.in. w bazie CEEOL