Niedawno ukazał się 14 tom czasopisma Classica Cracoviensia  (2011).

CONTENTS:

 • Stanisław Śnieżewski , Józef Korpanty – classical philologist and his work /7
 • Bibliografia prac Józefa Korpantego /11
 •  Stanisław Śnieżewski, Józef Korpanty – filolog klasyczny i jego dzieło /19
 • Iosephus Korpanty, De peculiari quadam alliteratione latina /33
 •  Antoni Bobrowski, Flendo in canem conversa est. Literackie przekazy o metamorfozie postaci hekuby /55
 •  Dariusz Brodka, Prokopios und Malalas über die Schlacht bei Callinicum (19.04.531) /71
 •  Bogdan Burliga, ἡ ἀσπὶς περιερρύη ἐς τὴν θάλασσαν: Homeric Glamour of Brasidas’ Bravery in Thucydides, 4, 12, 1. /95
 •  Michał Czerenkiewicz , Some case of the reception of Cicero \\\\in the 17th century /113
 •  Agnieszka Fulińska, The god Alexander and his emulators. Alexander the Great’s “afterlife” in art and propaganda /125
 •  Joanna Janik, Against the Sophists and Isocrates’ First Declaration /137
 •  Damian Kalitan, Grammaticus gravis, furiosus et parasitus – comic image of a teacher in ancient literature /149
 •  Joanna Komorowska, Firmicus and the thema mundi: An Inquiry into Mathesis III, 1 /163
 •  Kazimierz Korus, Due strade per conoscere la Verità /183
 •  Maria Maślanka-Soro, La poetica del tragico nella Sofonisba di Gian Giorgio Trissino e le sue ispirazioni classiche /195
 •  Justyna Migdał, Portrait of Agrippina the Elder in Tacitus’ Annals /211
 •  Janusz A. Ostrowski, Od greckich tarcz wotywnych do rzymskich imagines clipeatae /235
 •  Jakub Pigoń, Ars vituperandi. Listy Pliniusza Młodszego o Marku Regulusie /247
 •  Tomasz Polański, Gerhard Krahmer: A Forgotten Latin Commentator of John of Gaza’s Tabula Mundi /269
 •  Sławomir Sprawski, Cicero, the Philippicae and Philipson of Amyntas /289
 •  Jerzy Styka, Cursus honorum im spätantiken Gallien im Lichte der Briefe Sidonius Apollinaris /303
 •  Stanisław Stabryła, Prudentius Peristephanon and the Scriptures /319
 •  Marian Szarmach, Wychowawca Klemensa Aleksandryjskiego /335
 •  Joachim Śliwa, Gemma magiczna z formułą ctoxbaθλh z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego (1818-1889) /345
 •  Anna Maria Wasyl, Un viaggio letterario nel mondo oraziano. Francesco Petrarca e la sua lettura del Venosino nelle Fam. XXIV, 10 /353
 •  Elżbieta Wesołowska, Persefona raz jeszcze oraz pewna hipoteza metryczna /371
 •  Hubert Wolanin, Syntactic status of the NcI construction /383
 •  Anna Wołek, Individual features of Seneca’s Menippean satire /391

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Księgarni Akademickiej. Czasopismo to dostępne jest również w bazie CEEOL.