Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się pod redakcją Rafała Matuszewskiego książka  Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym (Warszawa 2012, s. 212).

Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym
Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym

Z noty wydawniczej:
Teksty prezentowane w niniejszym tomie ukazują ciało i cielesność w perspektywie historycznej. Autorzy (..) podejmują tę problematykę z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych – historii, historii sztuki, archeologii i antropologii. Pojawia się zatem w tych studiach tak zagadnienie wyobrażeń o cielesności i jej pojmowania w różnych epokach historycznych, jak i problem przedstawienia ciała w sztuce czy stosunku do ciała w dyskursie różnych kultur. Nie ulega dla nikogo wątpliwości, że ciało jest od początku sztuki paleolitycznej po naszą epokę obiektem fascynującym twórców kultury, a przez to stale obecnym tak w przeżyciu jednostkowym, jak i w świadomości zbiorowej. Cielesność zaś jest równie ważna dla życia społecznego, jak i duchowość kształtująca zachowania i postawy zbiorowe.
Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym
Więcej informacji: strona wydawnictwa