Tag: Stowarzyszenie Statek Feaków

Warsztaty Stowarzyszenia "Statek Feaków"

Stowarzyszenie „Statek Feaków” prowadzi odpłatne warsztaty dotyczące starożytnego języka greckiego i łaciny, a także warsztaty lalkarskie oraz antyczne warsztaty edukacyjno-artystyczne. Stowarzyszenie poszukuje także nauczycieli języków starożytnych oraz animatorów kultury i

Stowarzyszenie Statek Feaków

Dostępna jest już strona internetowa Stowarzyszenia Statek Feaków, które, jak podają założyciele, „powstało z inicjatywy osób podejmujących twórczy dialog z kulturą antyczną i animujących działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym,