Dostępna jest już strona internetowa Stowarzyszenia Statek Feaków, które, jak podają założyciele,

„powstało z inicjatywy osób podejmujących twórczy dialog z kulturą antyczną i animujących działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym, aby móc aktywnie współtworzyć kulturalną mapę Polski. Stowarzyszenie podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym. Stowarzyszenie „Statek Feaków” jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w dzieło upowszechniania kultury antycznej.”

Stowarzyszenie organizowało anonsowane już na naszej stronie warsztaty „Grecy w Zawadce”.

Więcej informacji: strona Stowarzyszenia