Dostępna jest już strona internetowa Stowarzyszenia Statek Feaków, które, jak podają założyciele,

“powstało z inicjatywy osób podejmujących twórczy dialog z kulturą antyczną i animujących działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym, aby móc aktywnie współtworzyć kulturalną mapę Polski. Stowarzyszenie podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym. Stowarzyszenie “Statek Feaków” jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w dzieło upowszechniania kultury antycznej.”

Stowarzyszenie organizowało anonsowane już na naszej stronie warsztaty “Grecy w Zawadce”.

Więcej informacji: strona Stowarzyszenia