Tag: Jan Kalwin

Jan Kalwin, O zwierzchności świeckiej

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper ukazało się wydanie XVI-wiecznego polskiego przekładu rozdz. 4, 20 Institutio Christianae religionis Jana Kalwina pt. O zwierzchności świeckiej, porządne, według sznuru Pisma świętego opisanie. Zaraz o