Nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper ukazało się wydanie XVI-wiecznego polskiego przekładu rozdz. 4, 20 Institutio Christianae religionis Jana Kalwina pt. O zwierzchności świeckiej, porządne, według sznuru Pisma świętego opisanie. Zaraz o pożytkach i powinnościach urzędu jej. Z łacińskiego na polskie wiernie przetłumaczone (wstęp i opracowanie: Wojciech Kriegseisen, Warszawa 2010, ss. 134).

Jan Kalwin, O zwierzchności świeckiej
Jan Kalwin, O zwierzchności świeckiej

Z noty wydawniczej
Anonimowy przekład polski dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis nunc uere demum suo titulo respondens Jana Kalwina, wydany w 1599 r. Edycja polskiego tekstu Kalwina przygotowana została na podstawie egzemplarza druku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Cim.Qu. 2665, za pośrednictwem mikrofilmu Biblioteki Narodowej sygn. 2472. Dla umożliwienia porównania polskiego przekładu z tekstem oryginału wydrukowano również wersję łacińską dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis, zaczerpniętą z dostępnej w domenie publicznej edycji przygotowanej przez wybitnego teologa niemieckiego Augusta Tholucka, która dodatkowo porównana została z egzemplarzem genewskiej edycji wersji autorskiej z 1559 r. oraz z wydaniem monachijskim z 1936 r.
Więcej informacji: strona wydawnictwa