Nakładem Wydawnictwa UW ukazał się przekład książki Alberta B. Lorda pt. Pieśniarz i jego opowieść (Warszawa 2010, ss. 528, seria: Communicare – historia i kultura).

Albert B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść
Albert B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść

Z noty wydawniczej:
Albert B. Lord (1912-1991), profesor slawistyki na uniwersytecie Harvarda, uczeń Milmana Parry’ego i kontynuator jego prac nad teorią oralności. Autor fundamentalnych studiów dotyczących psychodynamiki i społecznych uwarunkowań twórczości ustnej oraz residuów oralności w kulturach piśmiennych, zwłaszcza w twórczości epickiej. Najważniejszym z tych opracowań jest książka Pieśniarz i jego opowieść, zawierająca plon wieloletnich badań prowadzonych przez Lorda na Bałkanach, gdzie najpierw jako asystent Parry’ego, a po jego przedwczesnej śmierci jako samodzielny uczony zebrał ogromną kolekcję nagrań pieśni ludowych wykonywanych przez rdzennych mieszkańców południowosłowiańskich wiosek, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów.
Książka Pieśniarz i jego opowieść składa się z dwóch części. W pierwszej z nich autor zarysowuje ogólny model struktury i dynamiki twórczości ustnej, oparty na formule jako podstawowym czynniku komponowania opowieści przez pieśniarza i jednocześnie wiązania ich z tradycją. W drugiej części znajdują się próby zastosowania tego modelu do konkretnych przypadków historycznych – do eposów homerowych i do dzieł epiki średniowiecznej. Uzupełnieniem całości jest obszerny zbiór streszczeń ludowych pieśni bałkańskich, których wykonania znajdują się wśród archiwalnych nagrań będących plonem badań Lorda na Bałkanach (fragmenty tych wykonań znajdzie Czytelnik na płycie dołączonej do książki).
Więcej informacji: strona wydawnictwa