Tag: Epigraphica

Adam Łajtar laureatem nagrody FNP 2022

Prof. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii UW otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty…