Tag: Curiosa

Cyceron łamie ustawę o języku

Ostatnio wykorzystanie łaciny w akcie urzędowym stało się przedmiotem sporu prawnego pomiędzy wojewodą dolnośląskim a Radą Miejską w Dusznikach – Zdroju, która podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo)