Ostatnio wykorzystanie łaciny w akcie urzędowym stało się przedmiotem sporu prawnego pomiędzy wojewodą dolnośląskim a Radą Miejską w Dusznikach – Zdroju, która podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) swojego miasta oraz zasad jego używania. Przy tej okazji w załączniku do uchwały określono rodzaje krojów pisma, jakie mogą być używane przy posługiwaniu się logo i w tym celu wykorzystano fragment traktatu Cycerona „O granicach dobra i zła” z 45 r. p.n.e. I to właśnie nie spodobało się wojewodzie jako organowi nadzoru, który m.in. zarzucił uchwale, że posługuje się językiem obcym, naruszając w ten sposób art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim. Bliżej na ten temat zob. Anna Krzyżanowska, „Cyceron łamie ustawę o języku”, Dziennik Gazeta Prawna z 9 maja 2012 r., nr 89 (3227), s. B12. (wiadomość nadesłana przez prof. Janusza Sondla).