Tag: Cracoviensia

Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z

Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z