Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Romana Sosnowskiego pt. Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo (Kraków 2019).

Roman Sosnowski, Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo
Roman Sosnowski, Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo

Więcej informacji: strona wydawnictwa