Sekcja Historiografii Średniowiecznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM wraz z Kołem Naukowym Klasyków UAM zaprasza na studencko-doktorancką konferencję pt. Historiografia doby rozbicia dzielnicowego, która odbędzie się 31 marca 2022 r. na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenia można przesyłać do 20 marca 2022 r. Więcej informacji: portal unikonferencje.pl.