Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (40 pkt) zaprasza do składania tekstów do numeru 25 (2022) z zakresu antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej. Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 31 maja 2022 r.