Nakładem wydawnictwa De Gruyter ukazała się książka Przemysława Siekierki, Krystyny Stebnickiej i Aleksandra Wolickiego pt. Women and the Polis. Public Honorific Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period (Berlin – Boston 2021, s. XX + 1239),

Przemysław Siekierka, Krystyna Stebnicka, Aleksander Wolicki, Women and the Polis

Więcej informacji: strona wydawnictwa.