Nakładem wydawnictwa UW w serii Our Mythical Childhood (red. serii: Katarzyna Marciniak) ukazała się w wersji książkowej i elektronicznej (open access) praca zbiorowa pt. Our Mythical Education. The Reception of Classical Myth Worldwide in Formal Education, 1900-2020 pod redakcją Lisy Maurice (Warszawa 2021, ss. 580).

Our Mythical Education. The Reception of Classical Myth Worldwide in Formal Education

Więcej informacji i publikacja w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa. Istnieje również strona projektu Our Mythical Childhood.