Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową pt. Gatunki literatury antycznej. Tradycja, recepcja i współczesna refleksja literaturoznawcza, połączonej z CIX Zjazdem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, został wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. Konferencja odbędzie się online w dniach 16-18 września 2021 r.

CIX Zjazd PTF_konferencja_zaproszenie (2)

FORMULARZ_Gatunki literatury antycznej