Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia zaprasza do składania artykułów do numeru 23 (2020) z zakresu antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej. Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji: strona czasopisma.