Redakcja czasopisma Studies in Ancient Art and Civilization zaprasza do nadsyłania prac do 25. tomu czasopisma. Teksty składać należy do 31 stycznia 2021 r.

Informacje od redakcji

SAAC jest czasopismem typu open-access, indeksowanym przez SCOPUS, które przyjmuje artykuły i krótsze notatki uznanych naukowców i młodych pracowników naukowych z określonych dziedzin archeologii i kulturoznawstwa:

  • Egipt predynastyczny i wczesno-dynastyczny
  • Archeologia, sztuka i cywilizacja starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu
  • Archeologia, sztuka i cywilizacja Grecji i jej kolonii (zwłaszcza regionu Morza Czarnego), Cypru, Włoch i Rzymu
  • Cywilizacje starożytne spoza kręgu śródziemnomorskiego
  • Historia kolekcjonowania antyków i historia badań archeologicznych
  • Recepcja starożytnych cywilizacji we współczesnym świecie

SAAC przyjmuje dokumenty napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim (dla regionu Morza Czarnego).

Dokumenty muszą zostać złożone do dnia 31 stycznia 2021 r. Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu publikacji artykułów nadesłanych po tym terminie na następny tom.
Więcej informacji: strona czasopisma