Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazał się Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor Gajusza Juliusza Solinusa w przekładzie i opracowaniu Bartosza Jana Kołoczka (Kraków 2020, ss. 598).

Gajusz Juliusz Solinus, Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor

Więcej informacji: strona wydawnictwa.