Nakladem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Aleksandry Krauze-Kołodziej pt. The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island. Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine (Lublin 2019, ss. 280).

Aleksandra Krauze-Kołodziej, The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
Aleksandra Krauze-Kołodziej, The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island

Więcej informacji: strona wydawnictwa