Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Toruń 2019, ss. 404).

Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych
Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

Więcej informacji: strona wydawnictwa