Nakładem Wydawnictwa UŚ ukazała się książka Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej pod redakcją Bożeny Mazurkowej (Katowice 2019, ss. 396). Wśród artykułów znalazły się poświęcone literaturze renesansowej.


Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej
Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej

Więcej informacji: strona wydawnictwa