Nakładem Biblioteki Kwartalnika Kronos ukazała się książka Paula S. MacDonalda pt. Psychē. Dzieje pojęcia. Dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a w tłumaczeniu Ireneusza Kani (Warszawa 2019).

Paul S. MacDonald, Psychē. Dzieje pojęcia. Dociekania o duszy, umyśle i duchu od Homera do Hume’a

Więcej informacji: strona wydawnictwa.