Nakładem wydawnictwa UR w serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich (t. 9) ukazała się praca zbiorowa pt. Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu pod redakcją Anny Pobóg-Lenartowicz, Renaty Trawki i Leszka Poniewozika (Rzeszów 2019, ss. 124).

Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu
Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu

Więcej informacji: strona wydawnictwa