Nakładem Wydawnictwa IH PAN ukazał się cz. V, z. 2 Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu (Nagnojowice-Niegoszowice) pod red. Waldemara Bukowskiego (Kraków 2019, ss. 191).

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2

Więcej informacji: strona wydawnictwa