Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazała się książka Rafał Simińskiego pt. Konflikt – Pojednanie – Współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423 (Wrocław 2019, ss. 726).

Rafał Simiński, Konflikt - Pojednanie - Współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich
Rafał Simiński, Konflikt – Pojednanie – Współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich

Więcej informacji: strona wydawnictwa