W związku z 1750 rocznicą śmierci Plotyna IFK UAM i KNoKA PAN organizują międzynarodową konferencję pt. The Presence of Plotinus: The Self, Contemplation, and Spiritual Exercise in the Enneads, która odbędzie się w  dniach 9-10 czerwca 2020 r. w Poznaniu. Zaproszeni keynote speakers: Sara Ahbel-Rappe (University of Michigan), Christian Tornau (Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg), John Bussanich (University of New Mexico). Termin zgłaszania abstraktów upływa 30 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KNoKA PAN.