Do 30 listopada 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na I konferencję z cyklu Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur. Tegoroczna edycja, poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Poppe, odbędzie się pod hasłem Powstawanie chrześcijańskiej Rusi w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. Konferencję organizują Instytut Historii PAN oraz Studium Europy Wschodniej UW Centrum Studiów Historycznych.


Więcej informacji: strona konferencji