Nakładem Wydziału Polonistyki UW w serii Studia o Literaturze Dawnej (t. VIII) ukazała się książka Jerzego Mańkowskiego pt. Memoriale praeteritorum. Studia mediewistyczne i renesansowe (Warszawa 2019, ss. 346).

Jerzy Mańkowski, Memoriale praeteritorum. Studia mediewistyczne i renesansowe

Więcej informacji: strona wydawnictwa.